Term I

Standard Language Book Tamil Medium English Medium Telugu Medium Malayalam Medium Kannada Medium Urdu Medium
Volume-1
(Tamil&English)
Volume-2 (Maths & EVS)
1 term_1 term_1 term_1 term_1 term_1 term_1 term_1
2 term_2 term_2 term_2 term_2 term_2 term_2 term_2
Volume-1 Volume-2 (Maths, Science & Social Science)
3 term_3 term_3 term_3 term_3 term_3 term_3 term_3
4 term_4 term_4 term_4 term_4 term_4 term_4 term_4
5 term_5 term_5 term_5 term_5 term_5 term_5 term_5
6 term_6 term_6 term_6 term_6 term_6 term_6 term_6
7 term_7 term_7 term_7 term_7 term_7 term_7 term_7
8 term_8 term_8 term_8 term_8 term_8 term_8 term_8
Volume-1
(Tamil&English)
Volume-2 (Maths)
9 term_9 term_9 term_9 term_9 term_9 term_9 term_9
Volume-3 (Science & Social Science) term_10 term_10 term_10 term_10 term_10 term_10